• Saltholm 23  Design:Rolf Eliasson

  • Saltholm 23

  • Saltholm 70CL. Design Rolf Eliasson

  • Saltholm 70CL. Design Rolf Eliasson.

  • Saltholm 70 CL Design Rolf Eliasson

 


FACEBOOK! 

Framtagningsprocessen för 70CL:
Utöver 70 CL finns flera olika varianter av däck
och framdrivningssätt

 

https://www.facebook.com/saltholmboats

 

 

 Vi söker intressenter som helt eller delvis vill bidra till
att föra konceptet i hamn med vidare utveckling och
produktion till en färdig produkt och lansering.