FACEBOOK! 

Följ framtagningsprocessen för Saltholm 23 Cabin:
https://www.facebook.com/saltholmboats

 

 

 

 

     Saltholm 23 Cabin är designad av RolF ELiasson.
     Inspirerad av lobsterbåtarna i New England.
     Längd: 7 meter Bredd 2,65 meter.
     Fartresurser upp till 35 knop beroende på motorval.
     Även utförande med utombordare.

 

Den del av verksamheten som har bedrivits under
namnet Marindesign är avvecklad.
Fokus är nu framtagningen av prototypen för
Saltholm 23 Cabin som pågår i Polen.
Viss vidareutveckling har skett jämfört med bilden.

Seatrial och utvärdering under våren 2024